پاورپوینت درباره برنامه راهبردي مرتع كشور

پاورپوینت درباره برنامه راهبردي مرتع كشور

پاورپوینت درباره برنامه راهبردي مرتع كشور

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 58 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

 برنامه راهبردي مرتع كشور

فهرست برنامه

1- كليات
نحوه تدوين برنامه 
نگاهي به برنامه چهارم
2- وضع موجود مراتع کشور
- قوانين و مقررات
- سطح مراتع
- جمعيت وابسته به مرتع
تعداد دام 
3- جايگاه مراتع در تحقق برنامه توسعه كشور

4- پتانسيلها
پتانسيلهاي طبيعي 
پتانسيلهاي منتج از برنامه هاي گذشته
5- چالشها
چالش اصلي
ساير چالشها و موانع پيش رو
6- اهداف، راهبردها و راهكارها و نتايج مورد انتظار
اهداف، راهبردها، راهكارها و نتايج مورد انتظار اجرا
اهداف، راهبردها، راهكارها و نتايج مورد انتظار تحقيقات

8- منابع مورد استفاده

كليات

نحوه تدوين برنامه

برنامه راهبردي مرتع توسط يك كميته اصلي و سه

كميته فرعي به شرح زير تدوين شده است:

كميته اصلي تركيبي از :
اعضاي هيئت علمي بخش تحقيقات مرتع
اساتيد دانشگاه
كارشناسان اجرايي 
نماينده دامداران 
كميته هاي فرعي شامل سه كميته  تخصصي:
مديريت مرتع و مسائل اقتصادي اجتماعي
اصلاح مرتع
اكولوژي مرتع

براي تدوين برنامه  110جلسه تشكيل گرديد كه 10 جلسه متعلق به كميته

اصلي و بقيه به كميته ها ي فرعي اختصاص داشت

برايپشتيباني از برنامه  2000 نفر ساعت كار كارشناسي انجام شده است


خرید آنلاین